IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I
XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

ORGANIZATORI

Poljoprivredni Fakultet sa svojim partnerima organizuje IX međunarodni naučni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroReS 2020

MJESTO I VRIJEME

AgroReS 2020 se održava u gradu Trebinju (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) od 21. do 23. maja 2020. godine.

REGISTRACIJA

Svaki učesnik može da se registruje kao aktivni učesnik, autor/koautor i izlagač jednog ili više radova, ili kao pasivni učesnik bez izlaganja.

SAOPŠTENJA

Prvo saopštenje – preuzmi pdf dokument

Drugo saopštenje – preuzmi pdf dokument

SAŽECI I RADOVI

Rok za prijavu sažetaka i radova produžen do 15.03.2020. godine.

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

SPONZORSTVO

Sve zainteresovane kompanije, organizacije i pojedinci mogu se predstaviti AgroReS 2020 simpoziju na nekoliko načina.

Copy link
Powered by Social Snap