Dragi učesnici AgroReS 2020 simpozijuma,

Pandemija uzrokovana COVID-19 virusom spriječila nas je da 9. međunarodni naučni simpozijum AgroReS 2020 održimo krajem maja u Trebinju, kao što smo prvobitno planirali.

U nadi da će se epidemiloška situacija popraviti, odgodili smo održavanje simpozijuma za kraj septembra. Međutim, ograničenja okupljanja i putovanja uzrok su odluke da se ovogodišnji simpozijum održi online 24. septembra 2020. godine. Za ovakav način održavanja simpozijuma ove godine dobili smo i saglasnost ministarstva nauke i potvrdu da će objektivna ograničenja biti uvažena prilikom kategorizacije naučnih skupova u 2020. godini.

Zbornici radova i zbornici sažetak biće dostupni na web stranici www.agrores.net do početka simpozijuma (najkasnije 20.09.2020. godine). Radovi prijavljeni za štampanje u časopisu Agroznanje biće objavljeni u jednom od njegovih brojeva tokom 2020. godine.

Ispoštovaćemo želje registrovanih učesnika o načinu izlaganja prijavljenih radova. Svi oni koji su prijavili radove za usmena izlaganja, imaće priliku da to urade online, korištenjem Google Meet platforme prema programu održavanja simpozijuma. Program simpozijuma će biti dostupan na AgroReS 2020 web stranici (www.agrores.net), a svi kontakt autori će ga dobiti i putem elektronske pošte. Posteri za radove koji su prijavljeni za taj način predstavljanja biće dostupni za virtuelni pregled na web stranici www.agrores.net u odgovarajućoj sekciji. Posteri trebaju biti urađeni u formatu  B1 (707×1000 mm) i poslati elektronskom poštom na e-mail adresu symposium@agro.unibl.org do 20.09.2020. godine. Po završetku usmenih izlaganja u okviru svake sekcije biće organizovana diskusija o usmenim izlaganjima i posterima koju će voditi moderatori.

Molimo kontakt autore da obavijeste ostale koautore da pošalju svoje e-mail adrese na e-mail symposium@agro.unibl.org na koje će dobiti poziv da se uključe u online sesije dana 24.09.2020. godine.

Nadamo se da ćete imati razumijevanje za izmjenjeni način održavanja ovogodišnjeg simpozijuma i da će dalji razvoj epidemiološke situacije u svijetu i regionu dozvoliti da se iduće godine ponovo okupimo uživo.

Budimo zajedno odgovorni!

Organizacioni odbor AgroReS 2020

IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I
XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

ORGANIZATORI

Poljoprivredni Fakultet sa svojim partnerima organizuje IX međunarodni naučni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroReS 2020

MJESTO I VRIJEME

AgroReS 2020 se održava u gradu Trebinju (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) od 21. do 23. maja 2020. godine.

REGISTRACIJA

Svaki učesnik može da se registruje kao aktivni učesnik, autor/koautor i izlagač jednog ili više radova, ili kao pasivni učesnik bez izlaganja.

SAOPŠTENJA

Prvo saopštenje – preuzmi pdf dokument

Drugo saopštenje – preuzmi pdf dokument

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

SPONZORSTVO

Sve zainteresovane kompanije, organizacije i pojedinci mogu se predstaviti AgroReS 2020 simpoziju na nekoliko načina.

Copy link
Powered by Social Snap