Kategorija: Aktuelnosti

Prvi poziv za dostavljanje radova

Objavljen je prvi poziv za dostavljanje radova. Uzmite učešće na XII Međunarodnom simpozijumu poljoprivrednih nauka AgroRes 2023.

Prvi poziv možete preuzeti ovdje.

Uputstvo za pripremu postera

Postere je potrebno pripremiti u pdf formatu i dostaviti na email adresu symposium@agro.unibl.org do (datum će uskoro biti definisan).

PDF dokument označiti na isti način kao i u programu. Posteri će biti kratko prezentovani na video bimu u okviru sekcija.

Postere nije potrebno štampati.