IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak. Sažetak treba da sadrži maksimalno 300 riječi i piše se na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje sažetaka je 01.03.2020. godine. Produženo do 15.03.2020. godine.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD prostupu (uvod, materijal i metod, rezultate istraživanja i diskusiju), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge. Sturuktura teksta preglednog rada može da odustpa od prethodne šeme. Rad prijavljen za objavljivanje u zborniku radova ili u časopisu „Agroznaje“ treba biti napisan prema uputstvu tog časopisa za pisanje radova (http://nub.rs/fileadmin/dokumenti/uputstva/Uputstvo_AGROZNANJE.pdf). Radovi se pišu na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje radova je 01.03.2020. godine. Produženo do 15.03.2020. godine.

Sažetci ili radovi će biti recenzirani, a kontakt autor će o prihvatanju sažetka ili rada ili o potrebi njihove korekcije  biti obaviješten elektronskom poštom.

Rok za potvrdu prihvatanja sažetaka ili radova je 15.04.2020. godine.

FORMULAR ZA DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Ukoliko imate bilo kakvih problema prilikom popunjavanja formulara za dostavljanje sažetaka i radova, molimo Vas obratite nam se na email symposium@agro.unibl.org.

Please wait for a while

About paper
Paper Authors

Author 1

Corresponding author
About participation and presentation
About abstract
Words count: 0
Paper upload section
Comment section

Copy link
Powered by Social Snap