OTVORI

VANREDNO SAOPŠTENJE

Poštovani prijavljeni učesnici simpozijuma AgroReS 2020,

Nadamo se da ste svi dobro i da uspješno prevazilazite nove izazove kojima je uzrok COVID19 pandemija koja je zahvatila cijeli svijet. Želimo vam da ostanete zdravi, izvan dometa virusa, što je sada prioritet.

Održavanje IX naučnog simpozijuma AgroReS 2020 (planirano za 21-23 maj) odgađa se,  zbog vanredne situacije usljed COVID19 pandemije. Ukoliko se ispune pretpostavke za bezbjedno okupljanje i putovanje, simpozijum ćemo organizovati u prvoj polovini septembra, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem web sajta i na vaše e-mail adrese. Očekujemo se da ćemo se nakon trenutne izolacije svi zaželjeti druženja i da ćemo još više preferirati skupove koji nam to omogućavaju.

Sve izvršene prijave i uplaćene kotizacije za AgroReS 2020 vrijediće i za novi termin.

Odgađanje održavanja simpozijuma daje dodatno vrijeme autorima koji su prijavili samo sažetke da ih pretvore u kompletne radove koje mogu poslati na isti način kao što su prijavljivali sažeteke (preko web stranice agrores.net) do 30. juna, kako bi ostalo dovoljno vremena za njihovo recenziranje.

Sa željom i nadom da ćemo se ove godine ipak okupiti planiranim povodom,

Organizacioni odbor AgroReS 2020.

IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak. Sažetak treba da sadrži maksimalno 300 riječi i piše se na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje sažetaka je 01.03.2020. godine. Produženo do 15.03.2020. godine.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD prostupu (uvod, materijal i metod, rezultate istraživanja i diskusiju), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge. Sturuktura teksta preglednog rada može da odustpa od prethodne šeme. Rad prijavljen za objavljivanje u zborniku radova ili u časopisu „Agroznaje“ treba biti napisan prema uputstvu tog časopisa za pisanje radova (http://nub.rs/fileadmin/dokumenti/uputstva/Uputstvo_AGROZNANJE.pdf). Radovi se pišu na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje radova je 01.03.2020. godine. Produženo do 15.03.2020. godine.

Sažetci ili radovi će biti recenzirani, a kontakt autor će o prihvatanju sažetka ili rada ili o potrebi njihove korekcije  biti obaviješten elektronskom poštom.

Rok za potvrdu prihvatanja sažetaka ili radova je 15.04.2020. godine.

FORMULAR ZA DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Ukoliko imate bilo kakvih problema prilikom popunjavanja formulara za dostavljanje sažetaka i radova, molimo Vas obratite nam se na email symposium@agro.unibl.org.

Please wait for a while

About paper
Paper Authors

Author 1

Corresponding author
About participation and presentation
About abstract
Words count: 0
Paper upload section
Comment section

Copy link
Powered by Social Snap