IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

IZLAGANJE

Plenarna predavanja obezbjeđuju organizatori pozivanjem plenarnih predavača. Ostali učesnici samostalno prijavljuju radove i biraju način njihovog izlaganja i publikovanja. Autori radove mogu izlagati usmeno u okviru odabrne tematske oblasti (sekcije) ili putem poster prezentacije.

Autori prilikom registracije učešća biraju željeni način izlaganja (usmeno ili poster), a konačnu odluku o načinu izlaganja i rasporedu radova po tematskim oblastima donosi naučni odbor. Korespondentni autor će putem elektronske pošte biti pravovremeno obaviješteni o prihvatanju prijavljenog sažetka ili rada i načinu i terminu njegovog izlaganja.

Prezentaciju za usmeno izlaganje u formatu PowerPoint potrebno je dostaviti organizatoru najkasnije prije početka odgovarajuće sekcije. Poster prezentacije pripremaju se u formatu  B1 (707×1000 mm)

Copy link
Powered by Social Snap