IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

KOTIZACIJA

Rana kotizacija
do 1. aprila 2020.
Kasna kotizacija
poslije 1. aprila 2020.
Učesnici Simpozijuma 50 € (100 KM) 70 € (140 KM)
Studenti učesnici 35 € (70 KM) 50 € (100 KM)
Prateće osobe 25 € (50 KM) 35 € (70 KM)

Kotizacija, pored prava učešća na Simpozijumu, uključuje sljedeće:

  • Zbornik sažetaka i radova Simpozijuma AgroReS 2020;
  • Elektronske primjerke časopisa Agroznanje (Agro-knowledge Journal), vol. XX, 2019;
  • Koktel dobrodošlice i kulturni program (21. maj);
  • Osvježenje tokom pauza (21. 22. i 23. maj);
  • Svečanu večeru (22. maj);
  • Terensku posjetu (23. maj).

Svaki učesnik Simpozijuma mora platiti jednu od kotizacija. Za svaki izloženi ili publikovani rad mora se uplatiti barem jedna kotizacija.

Kotizacija se može platiti unaprijed preko bankovnog računa ili na licu mjesta u gotovini.

Instrukcija za plaćanje putem bankarskog transfera je na pdf dokumentu koji možete pogledati klikom na link.

Učesnici Simpozijuma sami snose ostale troškove učešće koji nisu uključeni u kotizaciju.

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap