IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

PUBLIKOVANJE

Za sve učesnike Simpozijuma obavezno je dostavljanje sažetka prijavljenog rada do 1. marta 2020. godine.

Autori koji se opredijele za publikovanje kompletnog rada mogu da izaberu jedan od dva moguća načina njegovog publikovanja:

  1. U zborniku radova sa Simpozijuma (sa dodjeljenim ISBN brojem i CIP katalogizacijom) koji će biti objavljen u elektronskoj formi na web stranici Simpozijuma najkasnije do 15.05.2020. godine ili
  2. U naučnom časopisu „Agroznanje“ koji izdaje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (više o časopisu na web stranici časopisa doisrpska.nub.rs) u skladu sa dinamikom publikovanja radova u tom časopisu.

Sva saopštenja prijavljena za jedan od dva moguća načina publikovanja (sažetak ili kompletan rad) predmet su obavezne recenzije od strane dva anonimana recenzenta. Na osnovu mišljenja recenzenata svi radovi kategorišu se kao naučni rad, pregledni rad ili prethodno saopštenje.

Svi radovi prije objave prolaze proceduru provjere originalnosti putem softvera iThenicate.

Radovi prijavljeni za objavu u zborniku trebaju biti napisani prema uputstvu autorima za pisanje rada (hiperlink). Radovi prijavljeni za objavu u časopisu „Agroznanje“ trebaju biti napisani prema instrukcijama za pisanje radova časopisa „Agroznanje“ koje su dostupne i na web stranici časopisa Uputstvo_AGROZNANJE.pdf.

Copy link
Powered by Social Snap