OTVORI

VANREDNO SAOPŠTENJE

Poštovani prijavljeni učesnici simpozijuma AgroReS 2020,

Nadamo se da ste svi dobro i da uspješno prevazilazite nove izazove kojima je uzrok COVID19 pandemija koja je zahvatila cijeli svijet. Želimo vam da ostanete zdravi, izvan dometa virusa, što je sada prioritet.

Održavanje IX naučnog simpozijuma AgroReS 2020 (planirano za 21-23 maj) odgađa se,  zbog vanredne situacije usljed COVID19 pandemije. Ukoliko se ispune pretpostavke za bezbjedno okupljanje i putovanje, simpozijum ćemo organizovati u prvoj polovini septembra, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem web sajta i na vaše e-mail adrese. Očekujemo se da ćemo se nakon trenutne izolacije svi zaželjeti druženja i da ćemo još više preferirati skupove koji nam to omogućavaju.

Sve izvršene prijave i uplaćene kotizacije za AgroReS 2020 vrijediće i za novi termin.

Odgađanje održavanja simpozijuma daje dodatno vrijeme autorima koji su prijavili samo sažetke da ih pretvore u kompletne radove koje mogu poslati na isti način kao što su prijavljivali sažeteke (preko web stranice agrores.net) do 30. juna, kako bi ostalo dovoljno vremena za njihovo recenziranje.

Sa željom i nadom da ćemo se ove godine ipak okupiti planiranim povodom,

Organizacioni odbor AgroReS 2020.

IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

PUBLIKOVANJE

Za sve učesnike Simpozijuma obavezno je dostavljanje sažetka prijavljenog rada do 1. marta 2020. godine.

Autori koji se opredijele za publikovanje kompletnog rada mogu da izaberu jedan od dva moguća načina njegovog publikovanja:

  1. U zborniku radova sa Simpozijuma (sa dodjeljenim ISBN brojem i CIP katalogizacijom) koji će biti objavljen u elektronskoj formi na web stranici Simpozijuma najkasnije do 15.05.2020. godine ili
  2. U naučnom časopisu „Agroznanje“ koji izdaje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (više o časopisu na web stranici časopisa doisrpska.nub.rs) u skladu sa dinamikom publikovanja radova u tom časopisu.

Sva saopštenja prijavljena za jedan od dva moguća načina publikovanja (sažetak ili kompletan rad) predmet su obavezne recenzije od strane dva anonimana recenzenta. Na osnovu mišljenja recenzenata svi radovi kategorišu se kao naučni rad, pregledni rad ili prethodno saopštenje.

Svi radovi prije objave prolaze proceduru provjere originalnosti putem softvera iThenicate.

Radovi prijavljeni za objavu u zborniku trebaju biti napisani prema uputstvu autorima za pisanje rada (hiperlink). Radovi prijavljeni za objavu u časopisu „Agroznanje“ trebaju biti napisani prema instrukcijama za pisanje radova časopisa „Agroznanje“ koje su dostupne i na web stranici časopisa Uputstvo_AGROZNANJE.pdf.

Copy link
Powered by Social Snap