OTVORI

VANREDNO SAOPŠTENJE

Poštovani prijavljeni učesnici simpozijuma AgroReS 2020,

Nadamo se da ste svi dobro i da uspješno prevazilazite nove izazove kojima je uzrok COVID19 pandemija koja je zahvatila cijeli svijet. Želimo vam da ostanete zdravi, izvan dometa virusa, što je sada prioritet.

Održavanje IX naučnog simpozijuma AgroReS 2020 (planirano za 21-23 maj) odgađa se,  zbog vanredne situacije usljed COVID19 pandemije. Ukoliko se ispune pretpostavke za bezbjedno okupljanje i putovanje, simpozijum ćemo organizovati u prvoj polovini septembra, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem web sajta i na vaše e-mail adrese. Očekujemo se da ćemo se nakon trenutne izolacije svi zaželjeti druženja i da ćemo još više preferirati skupove koji nam to omogućavaju.

Sve izvršene prijave i uplaćene kotizacije za AgroReS 2020 vrijediće i za novi termin.

Odgađanje održavanja simpozijuma daje dodatno vrijeme autorima koji su prijavili samo sažetke da ih pretvore u kompletne radove koje mogu poslati na isti način kao što su prijavljivali sažeteke (preko web stranice agrores.net) do 30. juna, kako bi ostalo dovoljno vremena za njihovo recenziranje.

Sa željom i nadom da ćemo se ove godine ipak okupiti planiranim povodom,

Organizacioni odbor AgroReS 2020.

UVODNIČARI PO POZIVU

Prof. dr Rick Brandenburg

Državni univerzitet Sjeverne Karoline, SAD

Dr Rick Brandenburg je ugledni profesor u klasi William Neal Reynolds na Katedri za entomologiju i patologiju biljaka na Državnom univerzitetu Sjeverne Karoline (North Carolina State University – NCSU) u SAD.

On je savjetodavni stručnjak (specijalista za kikiriki i travnjake), rukovodilac Odjela za savjetodavstvo na NCSU i glavni istraživač USAID-ove projektne laboratorija za inovacije sa kikirikijem u Gani i Malaviju.

Vodio je istraživačke i savjetodavne programe povezane sa upravljanjem zaštitom bilja i travnjaka više od 35 godina, a 16 godina obavljao je funkciju zamjenika direktora Centra za istraživanje ekologije travnjaka na Državnom univerzitetu u Sjevernoj Karolini. Brandenburg je bio predavač po pozivu u više od 20 zemalja, napisao je više od desetak knjiga ili poglavlja knjiga, više od 150 naučnih radova i stotine članaka u savjetodavnih časopisima i webinarima.

Prof. Brandenburgova istraživanja fokusirana su na razvoj strategija integralnog upravljanja zaštitom travnjaka i kikirikija od insekara i grinja. Njegov program uključuje razvoj novih strategija upravljanja, uključujući prognostičko modeliranje, feromonske klopke, napredne prakse, modifikacije agroekosistema, ponašanje insekata i biološku kontrolu. Njegovi međunarodni projekti u Africi fokusirani su na stvaranje profitabilnih i održivih poljoprivrednih sistema za opstanak malih poljoprivrednika u zemljama u razvoju.

Prof. dr Srđan Krčo

Univerzitet Metropolitan, SRBIJA

Dr Krčo je vanredni professor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu gdje radi sa studentima na poslovnim aspektima primjene Internet of Things (IoT) rješenja i digitalne transformacije i gostujući je profesor Afričkog centra izvrsnosti za IoT na Univerzitetu u Ruandi. Suosnivač je i izvršni direktor DunavNET, srpsko/irske kompanije koja dizajnira IoT rješenja po sistemu “ključ u ruke” za pametne gradove, poljoprivredu i industriju.

Srđan ima preko 20 godina iskustva u radu sa velikim multinacionalnim kompanijama i saradnje u međunarodnim istraživačkim i inovativnim projektima. Učestvovao je u preko 20 FP7 i H2020 projekata i koordinirao je dva od njih. Jedan je TagItSmart, veliki projekat usmjeren na stvaranje IoT olakšica koji omogućavaju poboljšanje i transparentnost u lancu snabdijevanja hranom i uopšte roba široke potrošnje. Trenutno, koordinira klasterom pilot aktivnosti u sklopu H2020 DEMETER projekta koji je fokuisran na digitalnu transformaciju poljoprivrede i lanca snabdjevanja hranom.

Dr Krčo je jedan od osnivača i član odbora Međunarodnog IoT foruma, član organizacionog odbora IoT sedmice (www.iotweek.org) i aktivno sudjeluje u aktivnostima Alijanse za IoT inovacije (AIOTI). Često ga angažuju Evropska komisija, brojne nacionalne agencije i Međunarodna unija za telekomunikacije za ocjenu projektnih prijedloga, reviziju tekućih projekta i za držanje predavanja i obuka. Srđan je 2007 godine u Irskoj nagrađen kao najinovativniji inženjer godine. Registrovao je preko 15 patenata i objavio više od 80 radova na međunarodnim konferencijama i u časopisima, a često je govornik na međunarodnim skupovima posvećenim IoT i njihovoj primjeni. Dr Krčo je stariji član međunarodnog Instituta

Prof. dr Andrei Jean-Vasile

Univerzitet za naftu i gas u Ploešti, RUMUNIJA

Andrei Jean-Vasile redovni je profesor na Univerzitetu za naftu i gas u Ploešti, na Katedri za poslovnu administraciju i mentor na doktorskom studiju na Univerzitetu za ekonomske studije u Bukureštu, u Rumuniji. Suosnivač je i naučni koordinator Naučne mreže za ekonomiku resursa i bioekonomiju.

Andrei Jean-Vasile je doktorirao na Nacionalnom institutu za ekonomska istraživanja  Akademije nauka Rumunije. Diplomirao je poslovnu administraciju (2005) i bankarstvo i finansije (2007) na Univerzitetu za naftu i gas u Ploešti. Magistrirao je iz oblasti ekonomike, poslovne administracije i menadžmenta na istom univerzitetu (2007).

Jean Andrei je glavni urednik međunarodnog časopisa International Journal of Sustainable Economies (SAD), pomoćni urednik časopisa Ekonomika poljoprivrede (Srbija) i recenzent i član naučnih odbora brojnih  međunarodnih konferencija. Takođe, član je Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana (Srbija) i Dunavsko-Alpskog udruženja za automatizaciju i proizvodnju (DAAAM International, Beč).

Pitanja poput poslovnog investiranja, ekonomske efikasnosti, ekonomike poljoprivrede i resursa, poslovne administracije i vrednovanja ekonomskih i ljudskih potencijala predmet su njegovog istraživačkog i naučnog interesovanja, o čemu je do sada objavio preko 70 naučnih radova i 11 knjiga i održao brojne prezentacije na naučnim konferencijama.

Copy link
Powered by Social Snap