IX MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I XXV SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2020

KONTAKT

Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Telefon: + 387 51 330 931
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: symposium@agro.unibl.org

 

Doc. dr Biljana Rogić / Sekretar Simpozijuma
Telefon: + 387 51 330 965
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: biljana.rogic@agro.unibl.org

Prof. dr Siniša Mitrić / Sekretar Savjetovanja inženjera poljoprivrede
Telefon: + 387 51 330 931
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: sinisa.mitric@agro.unibl.org

Prof. dr Željko Vaško / Predsjednik Organizacionog odbora
Telefon: + 387 51 330 929
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: zeljko.vasko@agro.unibl.org

Copy link
Powered by Social Snap