OTVORI

VANREDNO SAOPŠTENJE

Poštovani prijavljeni učesnici simpozijuma AgroReS 2020,

Nadamo se da ste svi dobro i da uspješno prevazilazite nove izazove kojima je uzrok COVID19 pandemija koja je zahvatila cijeli svijet. Želimo vam da ostanete zdravi, izvan dometa virusa, što je sada prioritet.

Održavanje IX naučnog simpozijuma AgroReS 2020 (planirano za 21-23 maj) odgađa se,  zbog vanredne situacije usljed COVID19 pandemije. Ukoliko se ispune pretpostavke za bezbjedno okupljanje i putovanje, simpozijum ćemo organizovati u prvoj polovini septembra, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem web sajta i na vaše e-mail adrese. Očekujemo se da ćemo se nakon trenutne izolacije svi zaželjeti druženja i da ćemo još više preferirati skupove koji nam to omogućavaju.

Sve izvršene prijave i uplaćene kotizacije za AgroReS 2020 vrijediće i za novi termin.

Odgađanje održavanja simpozijuma daje dodatno vrijeme autorima koji su prijavili samo sažetke da ih pretvore u kompletne radove koje mogu poslati na isti način kao što su prijavljivali sažeteke (preko web stranice agrores.net) do 30. juna, kako bi ostalo dovoljno vremena za njihovo recenziranje.

Sa željom i nadom da ćemo se ove godine ipak okupiti planiranim povodom,

Organizacioni odbor AgroReS 2020.

ODBORI

Organizacioni odbor AgroReS 2020:

 1. Dr Željko Vaško, predsjednik
 2. Dr Mihajlo Marković,
 3. Dr Aleksandar Ostojić,
 4. Dr Miljan Cvetković,
 5. Dr Siniša Mitrić,
 6. Dr Nebojša Savić,
 7. Dr Zoran Maličević,
 8. Dr Biljana Rogić,
 9. Dr Borut Bosančić,
 10. Mr Dragan Brković,
 11. Tanja Krmpot, ma,
 12. Milan Šipka, ma,
 13. Mladen Babić, dipl. inž.
 14. Danijela Kuruzović,
 15. Biljana Uletilović.

Naučni odbor AgroReS 2020:

 1. Dr Novo Pržulj, presjednik (BiH),
 2. Dr Đorđe Moravčević (Srbija),
 3. Dr Ilija Komljenović (BiH),
 4. Dr Mladen Todorović (Italija),
 5. Dr Ana Marjanović-Jeromela (Srbija),
 6. Dr Vladimi Meglič (Slovenija),
 7. Dr Zlatan Kovačević (BiH),
 8. Dr Alban Ibrailu (Albanija),
 9. Dr Dragana Šunjka (Srbija),
 10. Dr Snježana Hrnčić (Crna Gora),
 11. Dr Ivica Đalović (Srbija),
 12. Dr Geza Bujdoso (Mađarska),
 13. Dr Adrian Asanica (Rumunija),
 14. Dr Klime Beleski (Sjeverna Makedonija),
 15. Dr Miljan Cvetković (BiH),
 16. Dr Sezai Erkisli (Turska),
 17. Dr Gordana Đurić (BiH),
 18. Dr Duška Delić (BiH),
 19. Dr Jelena Čukanović (Srbija),
 20. Dr Daniel Falta (Češka Republika),
 21. Dr Vesna Gantner (Hrvatska),
 22. Dr Milan Marković (Crna Gora),
 23. Dr Milanak Drinić (BiH),
 24. Dr Božo Važić (BiH),
 25. Dr Stoja Jotanović (BiH),
 26. Dr Zoran Marković (Srbija),
 27. Dr Flitz Kutluyer (Turska),
 28. Dr Mehmet Kocabas (Turska),
 29. Dr Branislav Galik (Slovčaka),
 30. Dr Andrei Jean-Vasile (Rumunija),
 31. Dr Hrabrin Bašev (Bugarska),
 32. Dr Emil Erjavec (Slovenija),
 33. Dr Nebojša Novković (Srbija),
 34. Dr Zorica Vasiljević (Srbija),
 35. Dr Aleksandra Martinovska-Stojčeska (Sjeverna Makedonija),
 36. Dr Atila Jambor (Mađarska),
 37. Dr Vesna Mrdalj (BiH),
 38. Dr Kathryn Boys (SAD),
 39. Dr Hamid El Bilali (Italija).

Počasni odbor AgroReS 2020:

 1. Mr Srđan Rajčević, ministar za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske;
 2. Dr Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 3. Mirko Ćurić, gradonačelnik grada Trebinja;
 4. Dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci;
 5. Dr Zlatan Kovačević, dekan Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka;
 6. Dr Emil Erjavec, dekan Biotehničkog fakulteta Ljubljana;
 7. Dr Wilhelm Pflanz, dekan Fakultet za poljoprivredu, hranu i prehranu Triesdorf;
 8. Dr Bogdan Stepien, dekan Fakulteta prirodnih nauka i tehnologije Wroclaw;
 9. Dr Nedeljko Tica, dekan Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad;
 10. Dr Božidarka Marković, dekan Biotehničkog fakulteta Podgorica;
 11. Dr Maurizio Raeli, direktor Mediteranskog instituta Bari;
 12. Dr Pavel Ryant, dekan Agronomskog fakulteta Brno;
 13. Dr Marko Gutalj, v.d. dekana Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo;
 14. Dr Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske;
 15. Dr Marina Radun, v.d. direktora Instituta za genetičke resurse Republike Srpske;
 16. Dr Svetlana Balešević Tubić, direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad;
 17. Dr Andrei Jean-Vasile, RebResNet naučna mreža, direktor/naučni koordinator;
 18. Jasenko Nedinić, dipl. inž., predsjednik Komore inženjera poljoprivrede RS.

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap