ORGANIZATORI

univerzitet-banjaluka-poljoprivredni-fakultet-logo

POLJOPRIVREDNI FAKULTET
UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

U SARADNJI SA

Biotehnički fakultet
Univerziteta u Ljubljani

www.bf.uni-lj.si

Poljoprivredni fakultet
Univerziteta u Novom Sadu

www.polj.uns.ac.rs

Agronomski fakultet
Mendelovog Univerziteta u Brnu

www.mendelu.cz

Mediteranski agronomski institut Bari

wc3.iamb.it

Fakultet za poljoprivredu, hranu i prehranu
Weihenstephan-Triesdorf Univerziteta

www.hswt.de

Fakultet prirodnih i tehnoloških nauka
Univerziteta za zaštitu životne sredine i prirodne nauke Wrocaw

www.upwr.edu.pl

Poljoprivredni fakultet
Univerziteta u Istočnom Sarajevu

www.pof.ues.rs.ba

Biotehnički fakultet
Univerziteta Crne Gore

www.ucg.ac.me/btf

Institut za genetičke resurse
Univerziteta u Banjoj Luci

www.igr.unibl.org

Poljoprivredni institut
Republike Srpske

www.poljinstrs.org

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

www.nsseme.com

RebResNet naučna mreža

www.rebresnet.eu

Komora inženjera poljoprivrede
Republike Srpske

www.komoraiprs.org

Copy link
Powered by Social Snap